Vyhľadávanie

Vysávače do výbušného prostredia B1 zóna 22 ATEX, na horľavé plyny a prach

Nilfisk Alto ATTIX 40-0M PC TYPE 22 malý vysávač do výbušného prostredia

Nilfisk Alto ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Kód tovaru: 107400410
Malý vysávač do výbušného prostredia
prietok vzduchu:
3200 l/min
podtlak:
230 mBar
príkon:
1400 W
napätie:
230 V
hladina hluku:
60 dB(A)
Nilfisk Alto ATTIX 791-2M/B1

Nilfisk Alto ATTIX 791-2M/B1

Kód tovaru: 302001537
prietok vzduchu:
3800 l/min
podtlak:
250 mBar
príkon:
1500 W
napätie:
230 V
hladina hluku:
59 dB(A)
- na vysávanie výbušných a horľavých prachov
- kde hrozí riziko vytvorenia nebezpečnej zmesi prachu so vzduchom a následného dochádza k výbuchu

Zóny výbušnej koncentrácie a ich delenie

Zóna 20

zahŕňa miesta, kde sa nebezpečné množstvo výbušnej zmesi prachu so vzduchom vyskytuje často alebo dlhodobo (najviac nebezpečná zóna). Jedná sa zvyčajne o vnútorné priestory zariadení (mlynské stolice, miešacie zariadenia, sušiarne, dopravné vedenie, odlučovače, odsávacie zariadenia, silá atď), v ktorých sa môžu často alebo dlhodobo vytvárať výbušné zmesi

Zóna 21

zahŕňa miesta (vo vnútri alebo mimo zariadenia), kde je nutné počítať s tým, že sa pri normálnej prevádzke rozvírením usadeného prachu krátkodobo vytvára nebezpečné množstvo výbušnej zmesi. Sem patrí zvyčajne priestory v okolí zariadenia, v ktorom sa pracuje s prachom. Prach uniká netesnosťami alebo nedokonalou manipuláciou

Zóna 22

zahŕňa miesta vo vnútri alebo mimo zariadenia, kde je nepravdepodobné, že sa pri normálnej prevádzke vytvorí výbušná zmes. Ak sa výnimočne vytvorí pri normálnej prevádzke výbušná zmes, potom len po krátku dobu. Sem patria priestory, kde usadené vrstvy môžu spôsobiť vznik výbušnej koncentrácie pri ich náhodnom rozvírení, alebo priestory, ktoré nie sú zaradené do zóny 21, alebo priestory, ktoré nadväzujú na zónu 21
Čistiace stroje Vysokotlakové čističe Priemyselné vysávače Podlahové čistiace stroje Upratovanie Zvolen VILTECH s.r.o. Zvolen Čistenie fasády